Over HZK

Stichting Help Zieke Kinderen draagt, zoals de naam het al zegt, zorg voorkinderen met een langdurige ziekte.
Deze kinderen hebben geen kans meer om kind te zijn, juist doordat hun lichaam op wat voor wijze dan ook niet met hen meewerkt.
Hierdoor verliezen ze vaak na een langere periode van ziek zijn hun plezier in het leven.

Eindeloze ziekenhuisopnames, waarbij het kind vaak lange tijd in bed moet blijven, of vervelende en vaak pijnlijke behandelingen.
Weer thuiskomen, maar niet in staat zijn om volle dagen naar school te kunnen; niet in staat zijn om mee te doen met de gymles,
en dus van de zijkant toe moeten kijken. Zichtbare littekens of andere tekenen van het ziek-zijn, en overbezorgde
families. Dit alles is de realiteit voor dergelijke kinderen.

Dergelijke zaken, allemaal onlosmakend verbonden met langdurig ziek zijn, zijn al een enorme aanslag op het doorzettingsvermogen
van een gemiddelde volwassen – laat staan op die van een soms erg jong kind.
Wij hebben het daarom onze missie gemaakt om de last van hun dagelijkse problemen iets minder zwaar te maken,
al is het maar voor een moment.  Wij willen ervoor zorgen dat deze kinderen alsnog een kans krijgen om weer kind te zijn.
Een kans om niet geïsoleerd te raken, zodat ze net als elk ander (gezond) kind
gewoon mee kunnen (blijven) doen.

Onze missie is het helpen van gezinnen met kinderen tot en met zeventien jaar waarbij een chronisch fysieke aandoening is
geconstateerd.  Deze kinderen ondergaan vaak langdurige behandelingen bij instellingen die aangesloten zijn bij onze stichting.

Om deze ambitie te realiseren, verzorgen wij pretdagen voor deze kinderen en hun gezinsleden – waarop we hopen dat ze voor
eventjes kunnen vergeten dat ze ziek zijn. Naast deze dagen om nooit meer te vergeten, vergeten we ook deze kinderen niet
in hun dagelijks leven; waarin wij hen steunen in hun bezigheden.

Stichting Help Zieke Kinderen is volledig afhankelijk van acties, sponsoren en donaties.

Helpt u ook mee, om een ziek kind een onvergetelijke dag te
bezorgen?

prepare_yourself_for_a_pediatric_dental_emergency_when_your_child_has_dental_trauma_